Medische Oncologie Nummer 6, pp. 8-9
dec 2011, jaargang 14
Medische Oncologie Nr. 6, pp. 8-9
dec 2011, jr. 14
Beroepsuitoefening

‘Het is nu zaak snel de andere oncologische beroepsgroepen erbij te betrekken’ SONCOS zet eerste stap op weg naar multidisciplinaire normering in de oncologie

De meer dan 100 deelnemers aan het SONCOS-themasymposium afgelopen oktober mochten hun mening geven over een door de SONCOS-partijen opgesteld document over interdisciplinaire normering in de oncologie. Het draagvlak voor de inhoud daarvan bleek groot te zijn. Nu is het de bedoeling het document voor te leggen aan de andere wetenschappelijke verenigingen en de patiëntenverenigingen. Zo hopen de partijen een sturende rol te kunnen spelen in de veranderingen in het oncologische zorgveld.

Beroepsuitoefening

‘Het is nu zaak snel de andere oncologische beroepsgroepen erbij te betrekken’ SONCOS zet eerste stap op weg naar multidisciplinaire normering in de oncologie

De meer dan 100 deelnemers aan het SONCOS-themasymposium afgelopen oktober mochten hun mening geven over een door de SONCOS-partijen opgesteld document over interdisciplinaire normering in de oncologie. Het draagvlak voor de inhoud daarvan bleek groot te zijn. Nu is het de bedoeling het document voor te leggen aan de andere wetenschappelijke verenigingen en de patiëntenverenigingen. Zo hopen de partijen een sturende rol te kunnen spelen in de veranderingen in het oncologische zorgveld.

Over dit artikel
Auteur
Frank van Wijck
Over de auteur

Frank van Wijck, wetenschapsjournalist

Printdatum
14 december 2011
E-pubdatum
17 december 2011
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
Frank van Wijck
Over de auteur

Frank van Wijck, wetenschapsjournalist

Printdatum
14 december 2011
E-pubdatum
17 december 2011
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763