Medische Oncologie Nummer 5, pp. 10-11
nov 2011, jaargang 14
Medische Oncologie Nr. 5, pp. 10-11
nov 2011, jr. 14
Beroepsuitoefening

Versterking eerste lijn vereist voor structurele rol huisarts in nazorg NHG: huisarts voor de hand liggende sleutelfiguur in nazorg bij kanker

Huisartsen kunnen beslist een centrale rol gaan spelen in de nazorg bij kanker, stelt het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) in een reactie op het dit voorjaar verschenen KWF-rapport van de Signaleringscommissie Kanker. Maar ze zijn er nu nog niet klaar voor om die rol op zich te nemen. Bovendien gaat het om méér dan geld alleen om hen op dit punt te brengen. De ontwikkeling moet volgens het NHG uitgaan van de zorginhoud.

Beroepsuitoefening

Versterking eerste lijn vereist voor structurele rol huisarts in nazorg NHG: huisarts voor de hand liggende sleutelfiguur in nazorg bij kanker

Huisartsen kunnen beslist een centrale rol gaan spelen in de nazorg bij kanker, stelt het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) in een reactie op het dit voorjaar verschenen KWF-rapport van de Signaleringscommissie Kanker. Maar ze zijn er nu nog niet klaar voor om die rol op zich te nemen. Bovendien gaat het om méér dan geld alleen om hen op dit punt te brengen. De ontwikkeling moet volgens het NHG uitgaan van de zorginhoud.

Over dit artikel
Auteur
Frank van Wijck
Over de auteur

Frank van Wijck, wetenschapsjournalist

Printdatum
14 november 2011
E-pubdatum
17 november 2011
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
Frank van Wijck
Over de auteur

Frank van Wijck, wetenschapsjournalist

Printdatum
14 november 2011
E-pubdatum
17 november 2011
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763