Richtlijn

Landelijke richtlijn sarcoom en carcinosarcoom van de uterus

Afgelopen oktober verscheen de landelijke richtlijn Sarcoom en carcinosarcoom van de uterus. Deze multidisciplinaire consensus-based richtlijn biedt houvast bij het behandelen van deze zeldzame vormen van kanker.

Richtlijn

Landelijke richtlijn sarcoom en carcinosarcoom van de uterus

Afgelopen oktober verscheen de landelijke richtlijn Sarcoom en carcinosarcoom van de uterus. Deze multidisciplinaire consensus-based richtlijn biedt houvast bij het behandelen van deze zeldzame vormen van kanker.

Over dit artikel
Auteur
Marten Dooper
Over de auteur

Marten Dooper, wetenschapsjournalist

E-pubdatum
20 december 2010
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
Marten Dooper
Over de auteur

Marten Dooper, wetenschapsjournalist

E-pubdatum
20 december 2010
ISSN online
2405-4763