Medische Oncologie Nummer 2, pp. 10-13
mei 2010, jaargang 13
Medische Oncologie Nr. 2, pp. 10-13
mei 2010, jr. 13
Portret

‘Klinisch onderzoek in Nederland staat onder druk’

Nederland heeft de afgelopen 20 jaar internationaal een buitengewoon goede naam opgebouwd op het gebied van wetenschappelijk oncologisch onderzoek. De laagdrempelige uitwisseling van patiënten tussen onderzoekscentra en algemene ziekenhuizen die aan de basis van dit succes stond, staat echter onder druk, stelt prof dr. R. de Wit. De oncologische profilering van grote regionale ziekenhuizen in Nederland, de DBC-financiering en de daarmee samenhangende marktwerking in de zorg zijn hier mede debet aan.

Portret

‘Klinisch onderzoek in Nederland staat onder druk’

Nederland heeft de afgelopen 20 jaar internationaal een buitengewoon goede naam opgebouwd op het gebied van wetenschappelijk oncologisch onderzoek. De laagdrempelige uitwisseling van patiënten tussen onderzoekscentra en algemene ziekenhuizen die aan de basis van dit succes stond, staat echter onder druk, stelt prof dr. R. de Wit. De oncologische profilering van grote regionale ziekenhuizen in Nederland, de DBC-financiering en de daarmee samenhangende marktwerking in de zorg zijn hier mede debet aan.

Over dit artikel
Auteur
Marten Dooper
Over de auteur

Marten Dooper, wetenschapsjournalist

E-pubdatum
20 mei 2010
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
Marten Dooper
Over de auteur

Marten Dooper, wetenschapsjournalist

E-pubdatum
20 mei 2010
ISSN online
2405-4763