Medische Oncologie
Jaargang 12

Nummer 5, november 2009

In dit nummer

Beroepsuitoefening
Het ideale zorgpad bestaat wel/niet pp. 8-9
Mariëtte Baks
Opleiding
Therapie op maat pp. 11-13
Tim Wijgerde
Wetenschap
Hansa Clinics in aantocht pp. 15-17
Frank van Wijck

Nummer 5, november 2009

In dit nummer

Beroepsuitoefening
Het ideale zorgpad bestaat wel/niet pp. 8-9
Mariëtte Baks
Opleiding
Therapie op maat pp. 11-13
Tim Wijgerde
Wetenschap
Hansa Clinics in aantocht pp. 15-17
Frank van Wijck