Medische Oncologie Nummer 3, pp. 5-7
jul 2009, jaargang 12
Medische Oncologie Nr. 3, pp. 5-7
jul 2009, jr. 12
Wetenschap

Combineren van kennis voor betere beeldvorming mammacarcinoom Innovatieve MAMMOTH-project schept hoge verwachtingen

De opkomst van targeted therapy heeft ook de visie op diagnostiek veranderd. Receptoren voor hormonen en groeifactoren zijn niet alleen doelwit voor geneesmiddelen, maar bieden ook aanknopingspunten voor gericht beeldvormend onderzoek. Het onlangs gestar te MAMMOTH-project (Mammary Carcinoma Molecular Imaging for Diagnosis and Therapeutics) is een speurtocht naar liganden voor tumorspecifieke receptoren en groeifactoren die kunnen worden gelabeld met fluorescente stoffen of radioactieve nucliden. Hoofdonderzoeker prof. dr. E.G.E. de Vries ver wacht dat het programma al op kor te termijn tools oplevert die de behandeling rationeler en meer toegesneden op de patiënt kunnen maken. Daarnaast hoopt ze op een effectiever en minder belastend alternatief voor de mammografie.

Wetenschap

Combineren van kennis voor betere beeldvorming mammacarcinoom Innovatieve MAMMOTH-project schept hoge verwachtingen

De opkomst van targeted therapy heeft ook de visie op diagnostiek veranderd. Receptoren voor hormonen en groeifactoren zijn niet alleen doelwit voor geneesmiddelen, maar bieden ook aanknopingspunten voor gericht beeldvormend onderzoek. Het onlangs gestar te MAMMOTH-project (Mammary Carcinoma Molecular Imaging for Diagnosis and Therapeutics) is een speurtocht naar liganden voor tumorspecifieke receptoren en groeifactoren die kunnen worden gelabeld met fluorescente stoffen of radioactieve nucliden. Hoofdonderzoeker prof. dr. E.G.E. de Vries ver wacht dat het programma al op kor te termijn tools oplevert die de behandeling rationeler en meer toegesneden op de patiënt kunnen maken. Daarnaast hoopt ze op een effectiever en minder belastend alternatief voor de mammografie.

Over dit artikel
Auteur
Joris Bartstra
Over de auteur

Joris Bartstra, wetenschapsjournalist

Printdatum
14 juli 2009
E-pubdatum
17 juli 2009
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
Joris Bartstra
Over de auteur

Joris Bartstra, wetenschapsjournalist

Printdatum
14 juli 2009
E-pubdatum
17 juli 2009
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763