Medische Oncologie Nummer 5, pp. 55-56
nov 2008, jaargang 11
Medische Oncologie Nr. 5, pp. 55-56
nov 2008, jr. 11
BOM

Docetaxel toegevoegd aan inductiechemotherapie met cisplatine en fluorouracil bij het lokaal gevorderd plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied (herziene versie)

Lees online

Concluderend kan worden gesteld dat de toevoeging van docetaxel meerwaarde heeft indien er een indicatie is voor inductiechemotherapie met cisplatine en fluorouracil bij het lokaal uitgebreid plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied.

Referenties

  1. Pignon JP, Bourhis J, Domenge C, et al. Chemotherapy added to locoregional treatment of head and neck squamous-cell carcinoma: three metanalyses of updated individual data. Lancet 2000;355:949-55.
  2. Vermorken JB, Remenar E, Herpen C van, et al (for the EORTC 24971/TAX 323 Study Group). Cisplatin, fluorouracil, and docetaxel in unresectable head and neck cancer. N Engl J Med 2007;357:1695-704.
  3. Posner M, Hershock D, Blajman C, et al (for the TAX 324 Study Group). Cisplatin and fluorouracil alone or with docetaxel in head and neck cancer. N Engl J Med 2007;357:1705-15.
  4. Bölke E, Peiper M, Gripp S, et al. Chemotherapy in unresectable head and neck cancer (correspondence). N Engl J Med 2008;358:1075.
  5. Forastiere A,Weber R, Ang K, et al. Treatment of head and neck cancer (correspondence). N Engl J Med 2008;358:1076-8.
BOM

Docetaxel toegevoegd aan inductiechemotherapie met cisplatine en fluorouracil bij het lokaal gevorderd plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied (herziene versie)

Lees online

Concluderend kan worden gesteld dat de toevoeging van docetaxel meerwaarde heeft indien er een indicatie is voor inductiechemotherapie met cisplatine en fluorouracil bij het lokaal uitgebreid plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied.

Referenties

  1. Pignon JP, Bourhis J, Domenge C, et al. Chemotherapy added to locoregional treatment of head and neck squamous-cell carcinoma: three metanalyses of updated individual data. Lancet 2000;355:949-55.
  2. Vermorken JB, Remenar E, Herpen C van, et al (for the EORTC 24971/TAX 323 Study Group). Cisplatin, fluorouracil, and docetaxel in unresectable head and neck cancer. N Engl J Med 2007;357:1695-704.
  3. Posner M, Hershock D, Blajman C, et al (for the TAX 324 Study Group). Cisplatin and fluorouracil alone or with docetaxel in head and neck cancer. N Engl J Med 2007;357:1705-15.
  4. Bölke E, Peiper M, Gripp S, et al. Chemotherapy in unresectable head and neck cancer (correspondence). N Engl J Med 2008;358:1075.
  5. Forastiere A,Weber R, Ang K, et al. Treatment of head and neck cancer (correspondence). N Engl J Med 2008;358:1076-8.
Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
14 november 2008
E-pubdatum
17 november 2008
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
14 november 2008
E-pubdatum
17 november 2008
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763