Medische Oncologie
Jaargang 11

Nummer 2, mei 2008

In dit nummer

Wetenschap
BOOG onderzoekt in ATX-studie bevacizumab in combinatie met chemotherapie bij gemetastaseerd mammacarcinoom pp. 29-31
Epie Boven, Aafke Honkoop, Harm van Tinteren, Siena van der Wilt, Elise van Leeuwen-Stok

Nummer 2, mei 2008

In dit nummer

Wetenschap
BOOG onderzoekt in ATX-studie bevacizumab in combinatie met chemotherapie bij gemetastaseerd mammacarcinoom pp. 29-31
Epie Boven, Aafke Honkoop, Harm van Tinteren, Siena van der Wilt, Elise van Leeuwen-Stok