Medische Oncologie
Jaargang 9

Nummer 4, december 2006

In dit nummer

Opleiding
Leren in de eigen regio p. 11
Michel van Dijk
Wetenschap
EURABEL2 onderzoekt orale-uracilbelastingtest als diagnosticum voor DPD-deficiëntie p. 19
Maurice van Staveren, Robert de Jong, Jan Gerard Maring, André van Kuilenburg, Dick Richel
Beroepsuitoefening
Oncologische zorg in Singapore p. 41
Sigrid Starremans

Nummer 4, december 2006

In dit nummer

Opleiding
Leren in de eigen regio p. 11
Michel van Dijk
Wetenschap
EURABEL2 onderzoekt orale-uracilbelastingtest als diagnosticum voor DPD-deficiëntie p. 19
Maurice van Staveren, Robert de Jong, Jan Gerard Maring, André van Kuilenburg, Dick Richel
Beroepsuitoefening
Oncologische zorg in Singapore p. 41
Sigrid Starremans