Medische Oncologie
Jaargang 8

Nummer 3, september 2005

In dit nummer

Wetenschap
Combinatie doxorubicine en thalidomide bij niet-resectabel hepatocellulair carcinoom p. 29
Stefan Sleijfer, André Planting, Robert de Man, Kees Verhoef, Ate van der Gaast
Beroepsuitoefening
‘Niemand wil zijn handen branden’ pp. 35-37
Frank van Wijck
BOM Beleidsdocument
Kostenraming nieuwe middelen pp. 63-66
NVMO-commissie BOM

Nummer 3, september 2005

In dit nummer

Wetenschap
Combinatie doxorubicine en thalidomide bij niet-resectabel hepatocellulair carcinoom p. 29
Stefan Sleijfer, André Planting, Robert de Man, Kees Verhoef, Ate van der Gaast
Beroepsuitoefening
‘Niemand wil zijn handen branden’ pp. 35-37
Frank van Wijck
BOM Beleidsdocument
Kostenraming nieuwe middelen pp. 63-66
NVMO-commissie BOM