Medische Oncologie Nummer 1, pp. 15-17
feb 2005, jaargang 8
Medische Oncologie Nr. 1, pp. 15-17
feb 2005, jr. 8
Vereniging

Actueel overzicht adjuvante strategieën bij CRC, MCA en NSCLC Terugblik op derde NVMO-themadag

Op 19 november 2004 organiseerde de NVMO in Ede haar derde themadag. Tijdens deze bijeenkomst, waarbij het thema ‘adjuvante behandeling’ centraal stond, werd onder andere de onlangs herziene richtlijn voor de behandeling van het mammacarcinoom (MCA) besproken. Ook werden tijdens het ASCO-jaarcongres gepresenteerde data inzake de adjuvante behandeling van het niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) belicht en werd bovendien ingegaan op het gegeven dat ziektevrije overleving mogelijk totale overleving voorspelt bij het colorectaalcarcinoom (CRC). Een verslag van de lezingen die tijdens deze goedbezochte themadag werden gehouden.

Vereniging

Actueel overzicht adjuvante strategieën bij CRC, MCA en NSCLC Terugblik op derde NVMO-themadag

Op 19 november 2004 organiseerde de NVMO in Ede haar derde themadag. Tijdens deze bijeenkomst, waarbij het thema ‘adjuvante behandeling’ centraal stond, werd onder andere de onlangs herziene richtlijn voor de behandeling van het mammacarcinoom (MCA) besproken. Ook werden tijdens het ASCO-jaarcongres gepresenteerde data inzake de adjuvante behandeling van het niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) belicht en werd bovendien ingegaan op het gegeven dat ziektevrije overleving mogelijk totale overleving voorspelt bij het colorectaalcarcinoom (CRC). Een verslag van de lezingen die tijdens deze goedbezochte themadag werden gehouden.

Over dit artikel
Auteurs
Aafke Honkoop, Art Vreugdenhil
Over de auteurs

Aafke Honkoop, internist-oncoloog; Art Vreugdenhil, internist-oncoloog

Printdatum
14 januari 2005
E-pubdatum
17 januari 2005
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteurs
Aafke Honkoop, Art Vreugdenhil
Over de auteurs

Aafke Honkoop, internist-oncoloog; Art Vreugdenhil, internist-oncoloog

Printdatum
14 januari 2005
E-pubdatum
17 januari 2005
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763