Medische Oncologie
Jaargang 7

Nummer 4, december 2004

In dit nummer

Beroepsuitoefening
Werk aan de winkel! p. 7
Naomi Querido
Verslag
Therapie op maat pp. 9-15
Frank van Wijck
Wetenschap
Van PROCTOR naar SCRIPT pp. 19-20
Pieter van Megchelen
Beroepsuitoefening
Medisch oncoloog down under pp. 33-35
Jeroen van der Boon

Nummer 4, december 2004

In dit nummer

Beroepsuitoefening
Werk aan de winkel! p. 7
Naomi Querido
Verslag
Therapie op maat pp. 9-15
Frank van Wijck
Wetenschap
Van PROCTOR naar SCRIPT pp. 19-20
Pieter van Megchelen
Beroepsuitoefening
Medisch oncoloog down under pp. 33-35
Jeroen van der Boon