Medische Oncologie Nummer 2, pp. 5-7
jun 2003, jaargang 6
Medische Oncologie Nr. 2, pp. 5-7
jun 2003, jr. 6
Vereniging

Verslag van NVMO-themadag over palliatieve zorg in de oncologie Muitidisciplinaire aanpak palliatieve zorg van belang

Op 1 november 2002 organiseerde de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie een eerste NVMO-themadag over palliatieve zorg. Sprekers vanuit verschil lende disciplines belichtten op deze dag de stand van zaken betreffende netwerken van palliatieve zorg, pijnbestrijding, angst en depressie, de behandeling van ileus en beslissingen aangaande het levenseinde. Voorzitters van deze dag waren prof. dr. D.Th. Sleijfer, lid van de werkgroep Palliatieve zorg van de NVMO, en dr. C.H. Smorenburg, bestuurslid van de NVMO.

Vereniging

Verslag van NVMO-themadag over palliatieve zorg in de oncologie Muitidisciplinaire aanpak palliatieve zorg van belang

Op 1 november 2002 organiseerde de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie een eerste NVMO-themadag over palliatieve zorg. Sprekers vanuit verschil lende disciplines belichtten op deze dag de stand van zaken betreffende netwerken van palliatieve zorg, pijnbestrijding, angst en depressie, de behandeling van ileus en beslissingen aangaande het levenseinde. Voorzitters van deze dag waren prof. dr. D.Th. Sleijfer, lid van de werkgroep Palliatieve zorg van de NVMO, en dr. C.H. Smorenburg, bestuurslid van de NVMO.

Over dit artikel
Auteurs
D.T. Sleijfer, C.H. Smorenburg
Printdatum
1 juni 2003
E-pubdatum
4 juni 2003
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteurs
D.T. Sleijfer, C.H. Smorenburg
Printdatum
1 juni 2003
E-pubdatum
4 juni 2003
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763