Medische Oncologie
Jaargang 5

Nummer 3, september 2002

In dit nummer

Voorwoord
De tijd vliegt! p. 4
A. van Bochove
Wetenschap
De therapeutische kwaliteiten van een medisch journalist pp. 12-13
Jeroen van der Boon, Joris Bartstra, René Fransen
Wetenschap
Geen wondermiddel, wel uniek pp. 16-17
Jeroen van der Boon
Promotie
Promoties pp. 35-37
Jeroen van der Boon