Medische Oncologie
Jaargang 5

Nummer 1, maart 2002

In dit nummer

Voorwoord
Geachte lezer p. 4
Aart van Bochove
Promotie
Promoties pp. 16-17
Anja Edwards van Muijen
Wetenschap
Effectiviteit van preoperatieve radiotherapie bij het rectumcarcinoom pp. 19-20
Prof. dr. Th. Wobbes, Prof. Dr. E. J. Kuipers

Nummer 1, maart 2002

In dit nummer

Voorwoord
Geachte lezer p. 4
Aart van Bochove
Promotie
Promoties pp. 16-17
Anja Edwards van Muijen
Wetenschap
Effectiviteit van preoperatieve radiotherapie bij het rectumcarcinoom pp. 19-20
Prof. dr. Th. Wobbes, Prof. Dr. E. J. Kuipers