Medische Oncologie
Jaargang 4

Nummer 4, juni 2001

In dit nummer

Voorwoord
Geachte collega, p. 4
Cees Rodenburg
Beroepsuitoefening
Nieuwe vorm landelijke samenwerking op gebied van colorectaal carcinoom p. 19
Prof. dr. C.J.A. Punt, Prof. dr. C.J .H. van de Velde, Prof. dr. J.W.H. Leer, Prof. dr. J.H.J.M. van Krieken

Nummer 4, juni 2001

In dit nummer

Voorwoord
Geachte collega, p. 4
Cees Rodenburg
Beroepsuitoefening
Nieuwe vorm landelijke samenwerking op gebied van colorectaal carcinoom p. 19
Prof. dr. C.J.A. Punt, Prof. dr. C.J .H. van de Velde, Prof. dr. J.W.H. Leer, Prof. dr. J.H.J.M. van Krieken