Medische Oncologie
Jaargang 4

Nummer 3, september 2001

In dit nummer

Voorwoord
Geachte collega, p. 4
Dr. A.H. Honkoop
Beroepsuitoefening
Punten van orde pp. 10-11
Evert Pronk
Promotie
Promoties pp. 12-13
Anja Edwards Van Muijen