Medische Oncologie
Jaargang 4

Nummer 2, juni 2001

In dit nummer

Voorwoord
Geachte Collega, p. 4
Cees Rodenburg
Beroepsuitoefening
Pijlen op de BOOG pp. 11-12
Jeroen van der Boon
Promotie
Promoties pp. 18-19
Anja Edwards Van Muijen
Beroepsuitoefening
Consensus systemische behandeling mammacarcinoom pp. 35-41
M. Bontenbal, J.W.R. Nortier, G. Vreugdenhil