Promotie

Studies on the clinical genetics of cancer

Het onderzoek naar de erfelijkheid van kanker is in een stroomversnelling geraakt. Bij de vakgroep Medische Genetica in Groningen groeide de vraag naar erfelijkheidsonderzoek bij kanker van elf vragen in 1987 naar meer dan driehonderd vragen in 1997. Eenderde van alle verzoeken om erfelijkheidsonderzoek gaat momenteel over kanker, terwijl dat in 1987 slechts 3 procent was. De gelijktijdig toenemende hoeveelheid literatuur over erfelijkheidsaspecten van kanker is door Sijmons geanalyseerd. Hij geeft van een aantal frequent voorkomende kankersoorten aan of daarbij een verhoogde kans op kanker voor bloedverwanten is, en meer in het bijzonder, of de betreffende soort kan voorkomen als onderdeel van een erfelijk kankersyndroom.

Promotie

Studies on the clinical genetics of cancer

Het onderzoek naar de erfelijkheid van kanker is in een stroomversnelling geraakt. Bij de vakgroep Medische Genetica in Groningen groeide de vraag naar erfelijkheidsonderzoek bij kanker van elf vragen in 1987 naar meer dan driehonderd vragen in 1997. Eenderde van alle verzoeken om erfelijkheidsonderzoek gaat momenteel over kanker, terwijl dat in 1987 slechts 3 procent was. De gelijktijdig toenemende hoeveelheid literatuur over erfelijkheidsaspecten van kanker is door Sijmons geanalyseerd. Hij geeft van een aantal frequent voorkomende kankersoorten aan of daarbij een verhoogde kans op kanker voor bloedverwanten is, en meer in het bijzonder, of de betreffende soort kan voorkomen als onderdeel van een erfelijk kankersyndroom.

Over dit artikel
Auteur
Anja Edwards Van Muijen
Printdatum
14 december 1999
E-pubdatum
17 december 1999
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
Anja Edwards Van Muijen
Printdatum
14 december 1999
E-pubdatum
17 december 1999
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763