Medische Oncologie Nummer 4, pp. 21-23
dec 1999, jaargang 2
Medische Oncologie Nr. 4, pp. 21-23
dec 1999, jr. 2
Wetenschap

Intraveneus versus oraal toegediende antibiotica

In het julinummer van de The New England Journal of Medicine stonden twee studies die tot doel hadden na te gaan of bij een subgroep van opgenomen neutropene patiënten een combinatie van oraal toegediende antibiotica (ciprofloxacine plus amoxicilline/clavulaanzuur) een vergelijkbaar effect heeft als intraveneus toegediende antibiotica. Medische Oncologie vroeg verschillende collega's beide studies onder de loep te nemen en in te gaan op de Nederlandse situatie.

Wetenschap

Intraveneus versus oraal toegediende antibiotica

In het julinummer van de The New England Journal of Medicine stonden twee studies die tot doel hadden na te gaan of bij een subgroep van opgenomen neutropene patiënten een combinatie van oraal toegediende antibiotica (ciprofloxacine plus amoxicilline/clavulaanzuur) een vergelijkbaar effect heeft als intraveneus toegediende antibiotica. Medische Oncologie vroeg verschillende collega's beide studies onder de loep te nemen en in te gaan op de Nederlandse situatie.

Over dit artikel
Auteur
Redactie
Printdatum
14 december 1999
E-pubdatum
17 december 1999
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
Redactie
Printdatum
14 december 1999
E-pubdatum
17 december 1999
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763