Medische Oncologie Nummer 3, pp. 16-17
sep 1999, jaargang 2
Medische Oncologie Nr. 3, pp. 16-17
sep 1999, jr. 2
Promotie

Evaluation of screening programmes; studies on breast cancer and prostate cancer

De verhouding tussen nut en risico van kankerscreening is slechts een momentopname. Voortgaande ontwikkelingen maken het nodig om screeningsprogramma's regelmatig te evalueren.

Promotie

Evaluation of screening programmes; studies on breast cancer and prostate cancer

De verhouding tussen nut en risico van kankerscreening is slechts een momentopname. Voortgaande ontwikkelingen maken het nodig om screeningsprogramma's regelmatig te evalueren.

Over dit artikel
Auteur
Anja Edwards Van Muijen
Printdatum
14 september 1999
E-pubdatum
17 september 1999
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
Anja Edwards Van Muijen
Printdatum
14 september 1999
E-pubdatum
17 september 1999
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763