Opleiding

Herregistratieprocedure medische oncologie

Nadat in 1994 de mogelijkheid om zich retrograad te registreren in het aandachtsgebied medische oncologie is afgesloten, en nadat sindsdien registraties tot stand zijn gekomen volgens de thans geldende opleidingseisen, is in april 1998 begonnen met de herregistratieprocedure. Alle collegae met retrograad totstandgekomen registraties medische oncologie, hematologie en de gecombineerde aantekening medische oncologie/hematologie, kregen in respectievelijk april en mei een herregistratieformulier toegezonden.

Opleiding

Herregistratieprocedure medische oncologie

Nadat in 1994 de mogelijkheid om zich retrograad te registreren in het aandachtsgebied medische oncologie is afgesloten, en nadat sindsdien registraties tot stand zijn gekomen volgens de thans geldende opleidingseisen, is in april 1998 begonnen met de herregistratieprocedure. Alle collegae met retrograad totstandgekomen registraties medische oncologie, hematologie en de gecombineerde aantekening medische oncologie/hematologie, kregen in respectievelijk april en mei een herregistratieformulier toegezonden.

Over dit artikel
Auteur
I.W.R. Nortier
Over de auteur

Dr. I.W.R. Nortier, internist

Printdatum
14 november 1998
E-pubdatum
17 november 1998
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
I.W.R. Nortier
Over de auteur

Dr. I.W.R. Nortier, internist

Printdatum
14 november 1998
E-pubdatum
17 november 1998
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763