Tussen jong en oud

  • 1 min.
  • Redactioneel

Er is steeds meer oog voor de behoeften van specifieke groepen patiënten met kanker. Omdat in verschillende leeftijdsfasen andere onderwerpen van belang zijn, is leeftijd een belangrijke factor in de zorg die patiënten met kanker in Nederland wordt aangeboden.

Oudere patiënten vormen een heterogene groep waarbinnen grote verschillen bestaan, bijvoorbeeld wat vitaliteit en kwetsbaarheid betreft. Dit gegeven is aanleiding om de zorg voor oudere patiënten met kanker te personaliseren. Individuele behandelopties worden geformuleerd op basis van geriatrische assessments. Speciale poli’s en MDO’s worden hiervoor ingericht waarbij naast medisch oncologen ook internisten-ouderengeneeskunde, geriaters, neurologen en dedicated verpleegkundigen betrokken zijn. De gehanteerde leeftijdsgrens varieert en ligt meestal rond 65 jaar.

Aan de andere kant van het spec

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?