NA BEHANDELING MET CHECKPOINTREMMERS

Follow-up van patiënten met gemetastaseerd melanoom met een langdurige respons na immuuntherapie

  • 2 min.
  • Expert opinion

Immuuncheckpointremmers hebben de perspectieven voor een deel van de melanoompatiënten radicaal veranderd. We weten inmiddels dat als patiënten een complete (CR) of partiële (PR) respons bereiken op behandeling met checkpointremmers, deze jaren kan aanhouden. Dit heeft consequenties voor de follow-up van patiënten en hoe vaak er nog scans worden gemaakt. Waar we bij de introductie van checkpointremmers bij gemetastaseerd melanoom niet wisten hoe lang patiënten zouden responderen, weten we dat nu veel beter dankzij data uit studies en de Dutch Melanoma Treatment Registry. Hierbij presenteren wij een follow-upschema voor gemetastaseerd melanoompatiënten die een bevestigde CR of PR ontwikkelen door behandeling met checkpointremmers.

In een gepoolde analyse van 1257 anti CTLA4 (ipilimumab)-behandelde patiënten lieten Schadendorf et al. eerder al een duidelijke plateau na 3 jaar zien, waarna de overall survival (OS) weinig meer veranderde.4 Ook voor anti PD1behandeling (nivolumab of pembrolizumab) wordt bij 5-jaar follow-up een plateau in totale en progressievrije overleving gezien (zie tabel 1).1,3 Een recente update van de CheckMate 067-studie waarin patiënten met een gemetastaseerd melanoom in eerste lijn werden behandeld werden met immuuntherapie met 6,5 jaar follow-up6 laat zien dat er nauwelijks meer progressie is voorbij 5 jaar. Dit leidt tot de vraag of de patiënten die zodanig lange responsen hebben als genezen kunnen worden beschouwd.5
Vooral patiënten die responderen (CR of PR) hebben een grote kans om aanhoudend progressievrij te blijven, ook na het stak

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?