INTEGRATIE VAN PALLIATIEVE EN ONDERSTEUNENDE ZORG MET ONCOLOGISCHE BEHANDELING

‘Onzekere prognose maakt proactieve zorgplanning extra van belang’

  • 5 min.
  • Promotie

‘Integratie van ondersteunende en palliatieve zorg met oncologische zorg is essentieel’, stelt dr. Annemarie Eggen (UMC Groningen), ‘niet alleen in de laatste fase van het leven, maar vanaf de kankerdiagnose tot aan langetermijnoverleving of overlijden.’ Eggen onderzocht de verschillende facetten van zorg rond patiënten met immuuntherapie-gevoelige tumoren en hun naasten.

Illustratie (kleur) proefschrift Annemarie Eggen
Beeld: Pixel Pakhuys (bewerking)

Door het beschikbaar komen van immuuntherapieën is bij verschillende vormen van kanker, zoals bij melanoom en longkanker, de overleving sterk verbeterd. Het lastige is echter dat heel slecht te voorspellen is welke patiënten reageren op de therapie, waardoor de prognose heel onzeker is. Patiënten met gemetastaseerd melanoom kunnen nu bijvoorbeeld jaren overleven, maar als ze niet reageren op de therapie kunnen ze juist snel komen te overlijden. ‘Deze onzekere prognose kan het voor een zorgverlener lastig maken om te bepalen wanneer je gesprekken aangaat over proactieve zorgplanning en het mogelijke einde van het leven’, zegt dr. Annemarie Eggen (UMC Groningen). ‘Maar meerdere studies hebben juist aangetoond dat vroegtijdige palliatieve zorg de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten kan verbeteren’, vervolgt ze. ‘Gesprekken over proactieve zorgplanning kunnen helpen met het structureren van die gedachtes en besluitvorming in tijden van crisis voorkomen. Bovendien is het belangrijk dat er gedur

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?