LONGCARCINOOM

‘Met screening sparen we mogelijk 1500 à 2500 levens per jaar’

  • 6 min.
  • thema screening

Jaarlijks overlijden ruim 10.000 Nederlanders aan longkanker, meer dan aan welke andere kankersoort dan ook. Mede vanwege de meestal late ontdekking is het overlevingspercentage laag. Screening op longkanker ligt voor de hand, temeer omdat de belangrijkste risicogroep – (ex-)rokers – bekend is. Na een eerste screeningsproef is onlangs een grote Europese proefimplementatie van screening op longkanker bij zware (ex-)rokers gestart.

Illustratie (kleur) Pakje sigaretten in scan
Beeld: Mireille Schaap | Schaapachtig

De Nederlands/Belgische NELSON-studie startte in 2003 met een eerste screeningsproef. ‘We includeerden meer dan 15.000 rokers en ex-rokers, mannen en vrouwen, uit Nederland en België’, vertelt prof. dr. Harry de Koning (Erasmus MC). ‘De ene arm kreeg gedurende tien jaar met tussenpozen een CT-scan, de andere arm niet.’ In 2020 publiceerden de onderzoekers over de deelnemende mannen – ongeveer 6600 in de screengroep en evenveel in de controlegroep.1 In de screengroep gaven in totaal 467 CT-scans reden tot zorg. Na verder onderzoek bleek het in 203 gevallen inderdaad om longkanker te gaan. In de screengroep overleden 156 mannen aan longkanker, in de controlegroep 206 mannen. ‘Na tien jaar zagen we in de screengroep 24 procent minder sterfte aan longkanker dan in de niet- gescande arm.’
De Koning verklaart de verminderde sterfte uit de betere prognose bij vroege ontdekking. ‘Slechts 10 procent van de door screening gevonden tumoren was i

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?