Duurzaamheid, doelmatigheid en transparantie

  • 1 min.
  • Redactioneel

Het schrijven van dit redactioneel is ruim een week na het uitkomen van de definitieve versie van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Er zal een transitie naar passende zorg moeten en gaan plaatsvinden. Een van de uitgangspunten is de houdbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel borgen tegen de achtergrond van de huidige maatschappelijke uitdagingen om naast meer duurzaamheid ook oog te houden voor doelmatigheid.

In het augustusnummer van ons tijdschrift werd uitgebreid aandacht besteed aan de nieuwe NVMO-commissie Duurzaamheid en Doelmatigheid. Deze commissie zet zich in om reeds ontwikkelde en toegelaten medicatie doelmatig in te zetten. Een andere insteek om de oncologische zorg in Nederland houdbaar en betaalbaar te houden is het verbeteren en versnellen van de ontwikkeling van nieuwe medicatie. Het ontwikkelen van nieuwe medicijnen is een lang, onzeker en kostbaar proces. 

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?