RADIONUCLIDETHERAPIE VOOR PATIËNTEN MET GEMETASTASEERD PROSTAATCARCINOOM

Ieder ziekenhuis heeft eigen werkwijze voor 177Lu-PSMA

  • 8 min.
  • Beleid

Uit de VISION-trial blijkt dat patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom baat kunnen hebben bij therapie met 177lutetium-PSMA-617. Dit nucleaire geneesmiddel zit nog in het registratietraject, maar een variant ervan wordt al wel vergoed. In een handvol Nederlandse ziekenhuizen kunnen kleine aantallen patiënten inmiddels al terecht voor deze nieuwe behandeling. Hoe pakken deze centra dit aan?

Maak gratis account
en krijg toegang tot alle artikelen

Al een account?