Actie!

  • 1 min.
  • Woord vooraf
Portretfoto (kleur) Jan Willem de Groot
Jan Willem de Groot
Beeld: Jeroen van Kooten Fotografie

Het Malieveld is volgelopen met protesterende huisartsen. De maat is vol: sommige patiënten kunnen niet eens meer terecht bij een huisartsenpraktijk in hun woonplaats, gewoon omdat de huisartsenzorg overbelast is en bestaande praktijken vol zitten.

Onze huisartsen zijn best goed verenigd, althans, dat stralen ze uit. Ik kan een glimlach niet onderdrukken als ik me probeer voor te stellen hoe dat zou gaan bij internistoncologen. Het Malieveld zou akelig leeg zijn, omdat de organisatie op het laatste moment allemaal mailtjes en appjes zou krijgen met afzeggingen omdat de patiëntenzorg weer eens uitliep.

Internist-oncologen hebben het vaak te druk om voor zichzelf op te komen en slimme dingen te bedenken die de zorg verbeteren. We maken het onszelf soms extreem moeilijk door innovatieve behandelingen zo ingewikkeld te vinden, dat de implementatie hiervan richting de patiënt bemoeilijkt wordt. Er zijn altijd weer enkele key opinion leaders die, vaak redelijk ongegrond, menen te moeten uitventen hoe slecht sommige patiëntengroepen in Nederland worden behandeld.

Ondertussen vergeten deze eenpitters dat veel Nederlandse wetenschappelijke successen zijn terug te voeren op goede samenwerking binnen de diverse oncologische studiegroepen. Denk aan de CAIRO-, PREOPANC- en BOOG-studies, om maar enkele voorbeelden te noemen. Bovendien bevorderen dergelijke uitlatingen het vertrouwen dat in onze beroepsgroep wordt gesteld nou niet bepaald.

In het huidige nummer van Medische Oncologie vindt u ook het nodige over maatschappelijke successen, wellicht nog wel belangrijker dan wetenschappelijke triomfen. De commissie Duurzaamheid en Doelmatigheid verzamelt initiatieven vanuit de praktijk om zo duurzaam mogelijk om te gaan met middelen en mensen. Zo kunnen we best practices sneller door heel Nederland laten uitvloeien, wat weer goed is voor onze patiënten en de maatschappij.

Het wordt tijd dat we gaan uitdragen dat je op eenpitters geen fatsoenlijke maaltijd kan bereiden en dat we als internistoncologen staan voor een optimale, voor iedereen toegankelijke oncologische zorg.

Namens de redactieraad,
Dr. Jan Willem de Groot, voorzitter redactieraad
redactie@medischeoncologie.nl