Never give in

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Sir Alex Ferguson is een keiharde en soms botte Schot, maar ook de meest succesvolle voetbaltrainer aller tijden, die een enorme strijd heeft moeten leveren nadat hij in 2018 een hersenbloeding kreeg. De documentaire over zijn leven heeft als titel Never give in. Een dergelijke houding kan wel vaker succesvol blijken.

In geen enkel onderdeel van de geneeskunde wordt zoveel onderzoek gedaan als in de oncologie. Dat is ook niet zo gek als je ziet dat de incidentie van alle kankersoorten samen de laatste jaren alleen maar toeneemt. Het aantal geneesmiddelen dat wordt goedgekeurd om mensen met kanker te behandelen neemt dankzij de vele research ook exponentieel toe en mede daardoor stijgen de overlevingskansen van patiënten gelukkig ook. Helaas geldt dat ook voor de uitgaven aan diezelfde innovatieve medicamenten.

Dat schuurt natuurlijk enorm. De kost gaat zonder meer voor de baat uit, maar er zijn grenzen aan hoeveel uit de maatschappelijke schatkist kan worden gealloceerd aan instanties met een duidelijk winstoogmerk. Omdat we elke euro maar één keer kunnen uitgeven, schuurt het des te harder als er geluiden in bijvoorbeeld de media worden geventileerd waarin ten onrechte wordt gesuggereerd dat onze patiënten tekortkomen door vertragende procedures bij de toetsing en toelating van nieuwe geneesmiddelen.

Onze beroepsgroep maakt zich gelukkig hard voor onze patiënten, we nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door het instellen van PASKWIL-criteria en door onderzoek naar hoe we de dure middelen optimaal kunnen inzetten. Naast dat we innovatieve geneesmiddelen toepassen bij de behandeling van onze patiënten, integreren we uitkomsten van onderzoek naar optimale dosering van dure geneesmiddelen gelukkig net zo snel. Dat vereist soms behoorlijk wat standvastigheid, want blijkbaar deelt niet iedereen in het oncologische speelveld dezelfde belangen. Als internist-oncologen varen we op gedegen wetenschappelijk onderzoek om ons beleid te bepalen. Dat zijn we verplicht aan patiënt en maatschappij en daar doen we geen concessies aan.