OPEN PODIUM

cieBOD is het logische vervolg

  • 3 min.
  • Open Podium
  • Opinie

In het redactioneel commentaar van nummer 6, augustus 2021, viel twijfel te bespeuren bij het nut van een cieBOD. Namens de Nederlandse Vereniging Voor Pathologie (NVVP) wil ik hier graag op reageren. Het werkveld van de patholoog, inclusief de moleculaire, of beter gezegd predictieve diagnostiek, is onderdeel van de stormachtige ontwikkelingen rond doelgerichte therapie.

Doelgerichte therapie is een van de belangrijkste voorbeelden van zorg op maat (personalized medicine). Voor therapiebeleid in het algemeen en doelgerichte therapie in het bijzonder is de juiste indicatiestelling de crux. Voor doelgerichte therapie betekent dit dat gerichte predictieve biomarkeranalyse onlosmakelijk verbonden is met het betreffende medicament of therapie. Een verkeerde of niet goed uitgevoerde test met als gevolg niet-doeltreffende zorg schaadt het belang van de patiënt. Naast dit vakinhoudelijke a

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?